2021/BZP00259959/01/ZSCKR/2/2021


Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zamawiajacy informuje, że w postępowaniu „Wykonanie instalacji wentylacyjnej hali Dydaktyczno-warsztatowejw ZSCKR w Hańczowej’’ wpłynęła jedna oferta:

1. Firma MARSZE Marcin Szewczyk, ul. Nowy Świat 127, 32-061 Rybna - 479 152, 53 zł brutto

Podziel się
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna