„Dostawa pellet dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej" 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Przebudowa poligonu do nauki jazdy” w ZSCKR w Hańczowej 2022/BZP 00017245/01/ZSCKR/3/2022

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„ Dostawa pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” w ilości 160 ton na rok 2022

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej na rok 2022”

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Remont nawierzchni placu maszyn przez położenie kostki brukowej w ZSCKR w Hańczowej”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna