ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY- ważne informacje.

Informacja dla słuchaczy nowej edycji KKZ ROL.04

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Egzamin poprawkowy z matematyki - termin sierpień 2021 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie filmowym, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego?