Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej informuje,

 

że spotkanie z Rodzicami Uczniów odbędzie się w dniu 28 września (piątek) 2018 roku na holu Szkolnym o godz. 1500.

Obecność jednego Rodzica obowiązkowa.

Podziel się