Branżowa Szkoła I Stopnia - Zawód Rolnik 613003

 Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

  •  Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
  •  Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
  •  Prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  •  Prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
  1. stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
  2. prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
  3. przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

rolnik

Udostępnij
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna